Grythissar

Grythissar

LP Group levererar grythissar modell ARES LINE till sina egna degblandare modell LUX Line men även till andra fabrikat av degblandare. Dena grythiss går att få med tippning åt höger eller vänster sida men även åt BÅDE höger och vänster sida!

Hämta PDF

 

LP Group har en grythiss som heter THOR LINE och den tippar grytorna rakt fram och finns att få i olika tipphöjder, från bordstipp till tipp i degtratt eller på transportband.

Hämta PDF